వాక్ తోడు మాట్రిమొని కు సుస్వాగతం *** ఇది పూర్తి సేవా కార్యక్రమం *** చందాలు అవసరంలేదు *** మధ్యవర్తులు లేరు*** మీ ప్రచారమే పెట్టుబడి. గమనిక ... ఇమేజ్-1 వీలయినంతవరకూ ఒక స్పష్టమైన ముఖచిత్రాన్ని ఉంచగలరు...

Register Your Profile Here

Your Personal Details

 :   :    * Use 24 Hour Time Format(Eg., 15:45:22)       
  * Mention Nearest Town
    * Mention Indian Numbers Only   
  

More Personal Details

Astrology Information

    * As Per Chandramana
  * As Per Chandramana

Education & Occupation Details

      in      

Family Details

Partner Preferences

Any
     * Select Any One from Each One
  To
      * Select Any One from Each One
      * Select Any One from Each One

After Marriage

పైన నమోదు చేసిన సమాచారమంతయు నేను ఎటువంటి అసత్యము లేకుండా  పూర్తి  అవగాహన కలిగియుండి పొందుపరచినాను. సమాచారములో ఏర్పడు  ఎట్టి వివాదములు లేదా అభ్యంతరాలకు పూర్తి భాద్యత నాదే అని అంగీకరిస్తున్నాను.   వాక్ తోడు మేట్రిమొని.కామ్ లో నిర్ణయించిన నియమ నిబంధనలను అంగీకరిస్తున్నాను.  

"I Accept The Terms & Conditions Of Vakthodu Matrimony"